ردیاب SR04

تعداد ورودی آنالوگ 0
تعداد ورودی دیجیتال 0
تعداد خروجی دیجیتال 1
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 21413
سنسور حرکت ندارد
فایل ها